Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 164

Szef Sztabu

Imię
Beata
Nazwisko
Kot

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana
Miejscowość
Bychawka
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-100
adres (ulica)
Bychawka Druga Kolonia 75
obszar administracyjny
Bychawka
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa, Kościół
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5660401
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://spbychawka.edupage.org/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
10.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.36
1.7 słodycze
10.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
77.38
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
19
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
OPS w Bychawie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
OPS w Bychawie
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania