Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 173

Szef Sztabu

Imię
Aleksander
Nazwisko
Werpuczyński

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem
Miejscowość
Wysokie
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-145
adres (ulica)
Szkolna 12
obszar administracyjny
gmina Wysokie
teren prowadzenia zbiórek
gmina Wysokie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Dom Dziecka w Przybysławicach
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-6806216
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://http://zswysokie.szkola.pro/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
4.60
1.8 żywność długoterminowa
96.89
1.9 ziemiopłody
329.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowanie dla Sz. P. Mariana Podolaka za wsparcie akcji.