Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 244

Szef Sztabu

Imię
Joanna
Nazwisko
Okuń

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległosci Polski w Kalinówce
Miejscowość
Kalinówka
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-040
adres (ulica)
Kalinówka 78
obszar administracyjny
Kalinówka
teren prowadzenia zbiórek
teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Dom Samotnej Matki
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7512174
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://zskalinowka@op.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
121.40
1.2 obuwie
8.30
1.3 zabawki
57.20
1.4 książki
34.20
1.5 artykuły szkolne
3.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
18.90
1.7 słodycze
20.10
1.8 żywność długoterminowa
284.10
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Dom Samotnej Matki w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Dom Samotnej Matki w Lublinie
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania