Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 238

Szef Sztabu

Imię
Iwona
Nazwisko
Skiba

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Fundacja "Biała Róża"
Miejscowość
Długie
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-258
adres (ulica)
obszar administracyjny
gm. Wólka
teren prowadzenia zbiórek
Jakubowice Murowane 10
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
16.70
1.2 obuwie
1.00
1.3 zabawki
4.30
1.4 książki
0.10
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
1.60
1.8 żywność długoterminowa
17.80
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
20
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania  za “DAR SERCA” dla wszystkich tych, którzy włączyli się w Akcję PDPZ.