Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 133

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Typiak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
Miejscowość
Krasnystaw
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-300
adres (ulica)
Zamkowa 1
obszar administracyjny
miasto Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek
ZSP nr 1 ul. Zamkowa 1
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5763755
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
50.00
1.2 obuwie
5.00
1.3 zabawki
10.00
1.4 książki
6.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
3.00
1.7 słodycze
10.00
1.8 żywność długoterminowa
12.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
-
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
21
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie
nasze zbiórki -

http://www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/index.php/layout/new-layouts/magazine/790-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-w-zsp-nr-1-xxvi-edycja

 

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym ZSP nr 1 w Krasnymstawie za udział w akcji PDPZ.