Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 165

Szef Sztabu

Imię
Monika
Nazwisko
Piastowska-Szymczak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 7 im. A.Mickiewicza w Kutnie
Miejscowość
Kutno
województwo
łódzkie
kod pocztowy
99-300
adres (ulica)
Troczewskiego 2
obszar administracyjny
Kutno
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr 7 w Kutnie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
„Kutnowskie stowarzyszenie nie jesteś sam”
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
24-3554461
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://sp7kutno.edupage.org/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
47.50
1.2 obuwie
5.00
1.3 zabawki
31.00
1.4 książki
3.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
3.00
1.8 żywność długoterminowa
32.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam" w Kutnie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
17
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania