Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 155

Szef Sztabu

Imię
Piotr
Nazwisko
Galiński

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie
Miejscowość
Krasnystaw
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-300
adres (ulica)
Piłsudskiego 21
obszar administracyjny
miasto Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek
Publiczna Szkoła Podstawowa nr4
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5762808
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://zs4.krasnystaw.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
112.60
1.2 obuwie
5.60
1.3 zabawki
24.40
1.4 książki
9.50
1.5 artykuły szkolne
1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.95
1.7 słodycze
9.50
1.8 żywność długoterminowa
81.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1punkt / 23dni
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
MOPS w Krasnymstawie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
57
nasze zbiórki -

http://www.zs4.krasnystaw.pl/rok-szkolny-20182019/akcje-charytatywne/1532-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-2018-zbiorka-w-szkole-zakonczona.html

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Wychowawcom i Wolontariuszom zaangażowanym w przeprowadzenie zbiórki.