Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 252

Szef Sztabu

Imię
Edyta
Nazwisko
Szlendak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 4
Miejscowość
Puławy
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-100
adres (ulica)
Zabłockiego 8
obszar administracyjny
Puławy
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4586555
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.00
1.7 słodycze
20.00
1.8 żywność długoterminowa
5.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
16
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
16
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
5
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
252
nasze zbiórki -

Zbiórka darów w sp4 w Puławach trwająca od 26.11.18-17.12.18r której uwieńczeniem był koncert charytatywny:

“Czwórka Pomaga Dzieciom Przetrwać Zimę 2018 r.”

Co roku spotykamy się w naszej szkole na wyjątkowym koncercie charytatywnym „Czwórka Pomaga Dzieciom Przetrwać Zimę”, akcji, do której zainspirowała nas redaktor Radia Lublin pani Ewa Dados. Organizujemy to wydarzenie od wielu lat. Stało się ono tradycją w naszej szkole.

Ideą akcji jest pomoc dzieciom i osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej ale też uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi. W tym roku nasz koncert miał trochę inny charakter i tematykę. Chcieliśmy pokazać szerszej publiczności Wieczornicę, która powstała z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Występy zostały przygotowane wspólnie z uczniami Puławskiej Szkoły Muzycznej. Biletem wstępu na koncert był słodki upominek dla potrzebujących dzieci.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc i życzliwość.

Organizatorzy