Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 310

Szef Sztabu

Imię
Agata
Nazwisko
Skraińska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Miejscowość
Jakubowice Konińskie
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-003
adres (ulica)
Szkolna 69
obszar administracyjny
gmina Niemce
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5012121
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
5.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
1.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.00
1.7 słodycze
51.00
1.8 żywność długoterminowa
140.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1 - Mecz słodkich serc w Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich pod honorowym patronatem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
3.2 zbiórki stacjonarne
9
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -

https://www.radio.lublin.pl/news/mecz-slodkich-serc-dorosli-zagrali-dla-dzieci

http://spjakubowice.szkolna.net/n,final-akcji-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-mecz-slodkich-serc

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy za wsparcie naszej akcji i przybycie zaproszonym gościom: Panu Wojewodzie Lubelskiemu Przemysławowi Czarnkowi, który objął nasz mecz honorowym patronatem oraz ufundował pamiątkowe puchary i medale dla zawodników, a także Panu Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi, Pani wicewójt Iwonie Pulińskiej, Panu dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Arturowi Jaśkowskiemu oraz Panu radnemu Markowi Kluchowi.

Dziękujemy też wszystkim rodzicom i uczniom, którzy wypełnili po brzegi pudełka z darami i przyczynili się do tego, że święta dla wielu dzieci będą bardziej radosne.