Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 186

Szef Sztabu

Imię
Teresa
Nazwisko
Pieniążek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta
Miejscowość
Żurawiczki
województwo
podkarpackie
kod pocztowy
37-200
adres (ulica)
Żurawiczki
obszar administracyjny
Gmina Zarzecze
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
16-6401956
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.spzurawiczki.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
5.90
1.2 obuwie
1.80
1.3 zabawki
4.20
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
5.75
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.80
1.7 słodycze
11.90
1.8 żywność długoterminowa
93.30
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
6
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
GOPS w Zarzeczu
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GOPS w Zarzeczu
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania