Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 246

Szef Sztabu

Imię
Beata
Nazwisko
Bartoszewska - De Gobbi

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-281
adres (ulica)
Władysława Jagiełły 11
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7468177
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://)www.sp52lublin.edupage.org

Efekty zbiórek

1.1 odzież
12.55
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
31.80
1.4 książki
6.45
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
29.25
1.7 słodycze
6.85
1.8 żywność długoterminowa
133.75
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
brak
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GMA - 1
nasze zbiórki -

Zbiórka darów odbywała się na terenie szkoły                     SP 52 w Lublinie

Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania