Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 341

Szef Sztabu

Imię
Monika
Nazwisko
Wójtowicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-867
adres (ulica)
Sudecka
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Przedszkole Sióstr Urszulanek
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7420424
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
36.00
1.2 obuwie
1.00
1.3 zabawki
25.00
1.4 książki
2.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
5.20
1.8 żywność długoterminowa
3.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
9
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

4