Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 225

Szef Sztabu

Imię
Beata
Nazwisko
Adamczyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
Miejscowość
Wielkie 66
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-143
adres (ulica)
obszar administracyjny
Gmina Abramów
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa w Wielkiem
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Dom Dziecka W Przybysławicach
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8525004
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://spwielkie.szkolnastrona.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
9.70
1.8 żywność długoterminowa
102.40
1.9 ziemiopłody
189.90
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Dom Dziecka w Przybysławicach
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
225
nasze zbiórki -

http://spwielkie.szkolnastrona.pl/a,387,podsumowanie-akcji-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zbiórki i liczymy na pobicie kolejnego rekordu w przyszłym roku!!!!