Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 314

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Piechota

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa
Miejscowość
Pałecznica
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-104
adres (ulica)
Pałecznica 81
obszar administracyjny
gmina Niedźwiada
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8512184
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
7.70
1.7 słodycze
10.00
1.8 żywność długoterminowa
15.60
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
12
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
OPS
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania