Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 230

Szef Sztabu

Imię
Adela
Nazwisko
Puzon - Rak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II
Miejscowość
Kluczkowice
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-300
adres (ulica)
Kluczkowice 128
obszar administracyjny
gmina Opole Lubelskie
teren prowadzenia zbiórek
szkoła i obwód szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Rodzinny Dom Dziecka Wojciechów
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8271011
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://szkola@spkluczkowice.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
6.20
1.4 książki
5.50
1.5 artykuły szkolne
3.20
1.6 środki czystości i higieny osobistej
8.50
1.7 słodycze
15.70
1.8 żywność długoterminowa
198.80
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
-
3.1 udział w imprezach towarzyszących
-
3.2 zbiórki stacjonarne
4
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Rodzinny Dom Dziecka w Wojciechowie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania składamy dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej  im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach, którzy przyłączyli się do akcji.