Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 267

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Kanarek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
Miejscowość
Nałęczów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-150
adres (ulica)
ul. Spółdzielcza 17
obszar administracyjny
gmina Nałęczów
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5014130
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sp.naleczow.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
120.50
1.7 słodycze
20.20
1.8 żywność długoterminowa
240.30
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
nie
3.2 zbiórki stacjonarne
25
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
32
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
22
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

Zbiórka darów odbywała się na terenie naszej szkoły. Z zebranych darów utworzono paczki dla dzieci, uczniów naszej szkoły.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Pragniemy serdecznie podziękować uczniom i rodzicom naszej szkoły za ofiarność i hojność w czasie zbiórki darów.