Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 228

Szef Sztabu

Imię
Monika
Nazwisko
Gajewska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu
Miejscowość
Strachosław
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-113
adres (ulica)
Strachoslaw 76B
obszar administracyjny
gmina Kamień
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa w Strachosławiu
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5645854
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.zsstrachoslaw.szkolnastrona.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
5.00
1.5 artykuły szkolne
7.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
6.50
1.7 słodycze
4.50
1.8 żywność długoterminowa
53.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
11
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
9
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
229
nasze zbiórki -

Szkolna dyskoteka andrzejkowa

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania