Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 205

Szef Sztabu

Imię
Bogusława
Nazwisko
Sadowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole nr 48 w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-625
adres (ulica)
Leonarda 15
obszar administracyjny
miasto lublin
teren prowadzenia zbiórek
budynek Przedszkola 48
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5253043
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://poczta@p48.lublin.eu

Efekty zbiórek

1.1 odzież
36.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
26.50
1.4 książki
10.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
65.00
1.8 żywność długoterminowa
16.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
17
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -

Akcję prowadzono na terenie Przedszkola 48 w Lublinie.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Szef sztabu nr 205 przy Przedszkolu nr 48 w Lublinie dziękuje wszystkim darczyńcom – Rodzicom, Dzieciom, Pracownikom Przedszkola. Dziękuję Dyrekcji placówki, Nauczycielom i Pracownikom administracyjno-obsługowym za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki darów.