Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 234

Szef Sztabu

Imię
Zbigniew
Nazwisko
Matraszek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie
Miejscowość
Miłocin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-150
adres (ulica)
Miłocin 7
obszar administracyjny
Gmina Wojciechów
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5177031
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sp-milocin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
10.00
1.2 obuwie
1.00
1.3 zabawki
0.30
1.4 książki
0.50
1.5 artykuły szkolne
0.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.50
1.7 słodycze
9.50
1.8 żywność długoterminowa
84.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
17
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
900
nasze zbiórki -

www.sp-milocin.pl

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM – NASZYM WSPANIAŁYM UCZNIOM ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MIŁOCINIE, WOLONTARIUSZOM Z SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ORAZ ICH OPIEKUNOM – ZA DARY ICH SERC SKŁADAMY W IMIENIU OBDAROWANYCH DZIECI GORĄCE PODZIĘKOWANIA!!!