Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 277

Szef Sztabu

Imię
Dorota
Nazwisko
Fornalska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Insignis - Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-854
adres (ulica)
Żywnego 10
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
lokal centrum
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4429921
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://centruminsignis.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
9.30
1.2 obuwie
2.70
1.3 zabawki
10.70
1.4 książki
4.20
1.5 artykuły szkolne
2.40
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.30
1.8 żywność długoterminowa
0.50
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
5.80
2.1 krótki opis tych innych darów
pościel, ręczniki
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
12
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dorota Fornalska-koordynator

Agnieszka Bobel

Magdalena Wanat

Magdalena Kot

Katarzyna Krawczak

Anna Krawczak

Katarzyna Sobczuk

Ewa Kozak

Małgorzata Parcheta

Marzena Kolendowska Gałązka

Janina Weinper

Marion Świtalska