Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 232

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Piwoda

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Solarza
Miejscowość
Gać
województwo
podkarpackie
kod pocztowy
37-207
adres (ulica)
Gać 116
obszar administracyjny
gmina Gać
teren prowadzenia zbiórek
gmina Gać
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
grono pedagogiczne, uczniowie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
16-6411493
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.zsgac.internetdsl.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
2.80
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
6.40
1.4 książki
1.10
1.5 artykuły szkolne
18.60
1.6 środki czystości i higieny osobistej
20.60
1.7 słodycze
12.40
1.8 żywność długoterminowa
205.30
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
11
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Łopuszce Małej, Dom Dziecka "Moja Rodzina" w Prałkowcach
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
27
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania