Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 369

Szef Sztabu

Imię
Kinga
Nazwisko
Cierech

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Honiatyczach
Miejscowość
Honiatycze
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-550
adres (ulica)
---
obszar administracyjny
gmina Werbkowice
teren prowadzenia zbiórek
Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Honiatyczach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6610426
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://szkolahoniatycze.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.2
1.8 żywność długoterminowa
21.33
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
4
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla Wolontariuszy:

Kinga Cierech

Ewa Kołodziej

Małgorzata Krukowska

Magdalena Barczuk

Katarzyna Ciastoch