Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 241

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Żaczek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Gminny Ośrodek Kultury
Miejscowość
Kłoczew
województwo
lubelskie
kod pocztowy
08-550
adres (ulica)
Klonowa 2
obszar administracyjny
gmina Kłoczew
teren prowadzenia zbiórek
Kłoczew
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
25-7511685
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://gok-kloczew.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.92
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
6.79
1.7 słodycze
8.50
1.8 żywność długoterminowa
89.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
5
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
4
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GOPS w Kłoczewie
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Składamy podziękowania druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Janopolu za pomoc w zbiórce darów oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie za rozdysponowanie zebranych darów rodzinom potrzebującym z terenu gminy Kłoczew.