Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 329

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Woś

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa w Miączynie
Miejscowość
Miączyn
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-455
adres (ulica)
Miączyn 50 A
obszar administracyjny
Gmina Miączyn
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa w Miczynie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6180009
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://spmiaczyn.szkolnastrona.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
27.00
1.7 słodycze
12.00
1.8 żywność długoterminowa
120.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
10
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
9
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania za udział w zbiórce darów składamy uczniom Szkoły Podstawowej w Miączynie i ich rodzicom.