Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 269

Szef Sztabu

Imię
Dominika
Nazwisko
Drąg

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Chatka Puchatka
Miejscowość
Puławy
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-100
adres (ulica)
ul. Kwiatowa 16
obszar administracyjny
miasto Puławy
teren prowadzenia zbiórek
teren przedszkola
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-1234567
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://chatkapuchatka.pulawy.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
24.90
1.2 obuwie
5.90
1.3 zabawki
12.50
1.4 książki
0.20
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
2.20
1.8 żywność długoterminowa
16.20
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
68
nasze zbiórki -

Zbiórka w Przedszkolu “Chatka Puchatka”

ul. Kwiatowa 16

24-100 Puławy

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy Dzieciom oraz Rodzicom
z Przedszkola Chatka Puchatka w Puławach
za aktywny udział w Akcji PDPZ.