Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 299

Szef Sztabu

Imię
Marek
Nazwisko
Kupiec

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
ZSZ nr 1 w Dęblinie, Internat
Miejscowość
Dęblin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
08-530
adres (ulica)
ul. Tysiąclecia 3
obszar administracyjny
gmina Dęblin
teren prowadzenia zbiórek
ZSZ nr 1 w Dęblinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8830274
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.zsz1deblin.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
3.50
1.8 żywność długoterminowa
53.54
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
5
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
8
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Pedagog szkolny
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

W imieniu osób potrzebujących pomocy dziękuję uczniom szkoły oraz pracownikom ZSZ nr 1 w Dęblinie za udział w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Pomysłodawcy przystąpienia do akcji nie spodziewali się, że w tak krótkim czasie uda się osiągnąć “tak wiele” dla tych, którym może pomóc każdy z nas.

Jaszcze raz serdecznie dziękuję za dostarczane dary.

Marek Kupiec