Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 342

Szef Sztabu

Imię
Beata
Nazwisko
Koman

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół w Soli
Miejscowość
Sól
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-400
adres (ulica)
Sól
obszar administracyjny
gmina Biłgoraj
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Fundacja "Krzyk" Biłgoraj
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6870125
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www. zs-sol.com

Efekty zbiórek

1.1 odzież
7.50
1.2 obuwie
2.80
1.3 zabawki
1.70
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
23.50
1.8 żywność długoterminowa
33.05
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
2
3.2 zbiórki stacjonarne
13
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Fundacja "Krzyk" w Biłgoraju
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Fundacja "Krzyk" w Biłgoraju
nasze zbiórki -

W zbiórkę darów  w ramach akcji “Pomóż dzieciom przetrwać zimę” zaangażowała się cała społeczność szkolna. Mogliśmy liczyć na pomoc Koło Wolontariatu naszej szkoły, Samorządu Szkolnego, uczniów i rodziców. Nasza akcja poprzedzona została ogłoszeniami na stronie internetowej szkoły, oplakatowaniu szkoły plakatami  z akcji oraz ogłoszeniami przygotowanymi  przez wolontariat szkolny i samorząd szkolny. Zbiórki  odbywały się w naszej szkole do 17.XII.2018 r. objęły one dwie  imprezy szkolne. Jedna z nich były andrzejki dla najmłodszych uczniów naszej szkoły “Wróżby za batonik”, organizowane przez wolontariat szkolny. Dary z inicjatywy samorządu szkolnego zbierane były również w tracie dyskotek andrzejkowych dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Wstępem na dyskoteki były słodycze przeznaczone na akcję. Ponadto zbieranie darów odbywało się codziennie  do 17.XII.2018 r.Następnie przekazane fundacji “Krzyk” w Biłgoraju, która je rozdzielała potrzebującym.

 

 

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Szczególne podziękowania chciałabym przekazać dla wolontariuszy  akcji paniom: Wiesławy Nizio, Marii Skwarek, Dorocie Flis, Elżbiecie Saniak, za czas i sece, które Panie włożyły w akcję. Ponadto chciałabym serdecznie podziękować za włączenie się, aktywne zaangażowanie,  już po raz kolejny do akcji  Rodzicom naszych uczniów oraz Uczniom naszej szkoły, Wolontariatowi Szkolnemu oraz Samorządowi Szkolnemu Zespołu Szkół w Soli.