Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 354

Szef Sztabu

Imię
Katarzyna
Nazwisko
Kwiatek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach
Miejscowość
Puławy
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-100
adres (ulica)
Partyzantów 16
obszar administracyjny
miasto Puławy
teren prowadzenia zbiórek
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A,. J. Czartoryskiego w Puławach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8863626
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.czart.pulawy.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
1.4
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
5.00
1.4 książki
5.15
1.5 artykuły szkolne
4.5
1.6 środki czystości i higieny osobistej
9.00
1.7 słodycze
19.00
1.8 żywność długoterminowa
180.15
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
koncert charytatywny na terenie szkoły
3.2 zbiórki stacjonarne
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
166
nasze zbiórki -

http://www.czart.pulawy.pl/galeria/koncert-mikolajkowy-na-rzecz-akcji-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-w-i-lo.html

Sprawozdanie
wpisane

Podziękowania

Podziekowania