Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 344

Szef Sztabu

Imię
Renata
Nazwisko
Marciniec

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krasnymstawie
Miejscowość
Krasnystaw
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-300
adres (ulica)
Poniatowskiego
obszar administracyjny
miasto Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek
teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5763731
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.jedynka.futurehost.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
141.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
3.00
1.4 książki
3.00
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
7.00
1.8 żywność długoterminowa
58.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
5
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
57
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dyrekcja PSP nr 1 w Krasnymstawie

Pani Pedagog Dorota Wodyńska- Berbeć

Wszyscy darczyńcy- uczniowie wraz z rodzicami