Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 334

Szef Sztabu

Imię
Ewelina
Nazwisko
Woźniak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej
Miejscowość
Kłodnica Dolna
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-224
adres (ulica)
Kłodnica Dolna 117
obszar administracyjny
gmina Borzechów
teren prowadzenia zbiórek
biblioteka w szkole podstawowej
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5111209
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.spklodnica.szkolnastrona.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
1.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
1.10
1.8 żywność długoterminowa
25.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borzechów
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla P. Eweliny Woźniak,

P. Agnieszki Kloc, P. Joanny Murlak, P.Dyrektor Zofii

Tymińskiej oraz wolontariuszy – uczniów kl. VIII oraz

wszystkich, którzy włączyli się w akcję.