Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 371

Szef Sztabu

Imię
Grażyna
Nazwisko
Winiarz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
Miejscowość
Zarzecze
województwo
podkarpackie
kod pocztowy
37-205
adres (ulica)
-
obszar administracyjny
gmina Zarzecze k. Jarosławia
teren prowadzenia zbiórek
Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
16-6401582
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://zszarzecze.com

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.60
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
5.70
1.7 słodycze
7.90
1.8 żywność długoterminowa
119.10
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
5
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu - 368
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania