Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 368

Szef Sztabu

Imię
Barbara
Nazwisko
Zajac

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im.Jaworzniaków
Miejscowość
Krzesimów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-007
adres (ulica)
Krzesimów
obszar administracyjny
gmina Mełgiew
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4670680
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp-krzesimow.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
30.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
10.00
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.00
1.7 słodycze
6.00
1.8 żywność długoterminowa
70.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
brak
3.1 udział w imprezach towarzyszących
brak
3.2 zbiórki stacjonarne
2
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
OPS w Mełgwi
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
OPS w Mełgwi
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

1.Magdalena Mazurek-Ścirka

2.Katarzyna Adamiak

3.Iwona Lipiec

4.Zbigniew Karski

5.Małgorzata Sowińska

6.Anna Płonka

7.Małgorzata Maliszewska

8.Wioletta Szczęśniak