Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 14

Szef Sztabu

Imię
Katarzyna
Nazwisko
Koper

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
29 Drużyna Harcerska "Bursztynowy Szlak"
Miejscowość
Majdan Sopocki Pierwszy
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-672
adres (ulica)
Majdan Sopocki Pierwszy
obszar administracyjny
Susiec
teren prowadzenia zbiórek
Majdan Sopocki, Ciotusza Nowa i Stara
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6654302
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://zsmajdansop.edupage.org/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
2.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
6.00
1.7 słodycze
6.60
1.8 żywność długoterminowa
131.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
15
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania