Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 10

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Gabińska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku
Miejscowość
Urle
województwo
mazowieckie
kod pocztowy
05-281
adres (ulica)
Żwirki i Wigury 4
obszar administracyjny
gmina Jadów
teren prowadzenia zbiórek
gmina Łochów, gmina Jadów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
25-6754894
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://liceumurle.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

2019/5264/KS

Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania