Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 38

Szef Sztabu

Imię
Dorota
Nazwisko
Wojciechowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - Internat
Miejscowość
Świdnik
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-040
adres (ulica)
Hotelowa 6
obszar administracyjny
Świdnik
teren prowadzenia zbiórek
Supermarket Kaufland, 21-040 Świdnik ul. Krępiecka 3
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Komitet Pomocy SOS Solidarność w Świdniku
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7516110
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://internat.pcez.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.10
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
7.50
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.2
1.6 środki czystości i higieny osobistej
14.85
1.7 słodycze
46.56
1.8 żywność długoterminowa
128.82
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
4
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Komitet Pomocy SOS Solidarność w Świdniku
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
9
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania