Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 96

Szef Sztabu

Imię
Wojciech
Nazwisko
Cieśliński

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa
Miejscowość
Sosnowica
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-230
adres (ulica)
Wojska Polskiego 27
obszar administracyjny
Gmina Sosnowica
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5912115
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sosnowica.szkolna.net/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.50
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
8.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
3.00
1.7 słodycze
27.70
1.8 żywność długoterminowa
293.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
2
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej Sosnowica
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
40
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
3
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
21
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Wójt Gminy Sosnowica Sławomir Czubacki

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sosnowicy Marzena Waszczuk- Bancerz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy Iwona Czeczko

Przewodniczący Rady Gminy Sosnowica Marek Chibowski

Samorząd Szkoły Podstawowej w Sosnowicy

Szkolne Koło Caritas w Sosnowicy ks Grzegorz Osipacz

Wojciech Cieśliński - Szef Sztabu

Marta Armacińska

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnowicy Anna Czarnomska

Wolontariusze:

Łukasz Mazurek

Gabriel Wołodko

Dawid Piekarz

Katarzyna Wójcik

Oliwia Karwat

Wiktoria Radowiecka

Oliwia Piekarz

Julia Durys