Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 46

Szef Sztabu

Imię
Beata
Nazwisko
Paluchowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 9
Miejscowość
Kutno
województwo
łódzkie
kod pocztowy
99-301
adres (ulica)
Jagiełły 6
obszar administracyjny
miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa Nr 9
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Kutnowskie Stowarzyszenie 'Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
24-2536425
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sp9kutno@op.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
277.50
1.2 obuwie
23.80
1.3 zabawki
39.50
1.4 książki
12.80
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
33.60
1.7 słodycze
32.10
1.8 żywność długoterminowa
85.20
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
1.50
2.1 krótki opis tych innych darów
2 żelazka turystyczne
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
17
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam" Kutno
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
5 Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy Wszystkim Darczyńcom za hojność          i bezinteresowną pomoc.

Sztab 46. przy Szkole Podstawowej nr 9 im.Wł.Jagiełły w Kutnie.