Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 291

Szef Sztabu

Imię
Izabela
Nazwisko
Siłuch

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Placówek Oświatowych w Dysie
Miejscowość
Dys
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-003
adres (ulica)
Lotników Polskich 4
obszar administracyjny
Gmina Niemce
teren prowadzenia zbiórek
Zespół Placówek Oświatowych
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7561314
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://www.zpodys.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
1.80
1.4 książki
2.90
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
6.40
1.8 żywność długoterminowa
71.50
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
13
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
9
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

PODZIĘKOWANIA
Szkolny Sztab Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę,
Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
Składa serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom kl. Va, którzy przyczynili się do osiągnięcia wielkiego sukcesu w akcji prowadzonej na terenie szkoły. Dodatkowo składam serdeczne podziękowania dyrekcji, nauczycielom, rodzicom i wszystkim którzy okazali wielkie serce i empatię dla osób potrzebujących. Dzięki Wam 20 rodzin z naszej gminy  otrzymało paczki na Święta z produktami żywnościowymi, chemią gospodarczą, zabawkami i książkami.

Szkolny koordynator akcji Izabela Siłuch
Przyjaciele akcji Inga Dobieżyńska, Małgorzata Górna.