Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 237

Szef Sztabu

Imię
Wiesław
Nazwisko
Górniak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
ZHP przy Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli
Miejscowość
Kosobudy 37
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-470
adres (ulica)
obszar administracyjny
Gmina Zwierzyniec
teren prowadzenia zbiórek
Kosobudy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Caritas
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
37.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
35.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
20.00
1.8 żywność długoterminowa
103.50
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
36
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
15
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania