Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 314

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Glijer

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Rada Dzielnicy Węglin Południowy
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-722
adres (ulica)
Roztocze 14
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Węglin Południowy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
51-3156712
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://www.facebook.com/weglinpoludniowy/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
29.40
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
2.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.50
1.7 słodycze
2.00
1.8 żywność długoterminowa
20.80
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
Voucher Skate Town 70 szt, Voucher Drift Trike 70 szt.-przekazano bezpośrednio do dzieci
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
12
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla Przedszkola Koralik i Mali Giganci z ulicy Koralowej w Lublinie.