Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 261

Szef Sztabu

Imię
Teresa
Nazwisko
Hamryszczak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-627
adres (ulica)
Pana Wołodyjowskiego 13
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
02.12. 2019 do 16. 12. 2019
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5252284
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp38.lublin.eu/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
60.00
1.2 obuwie
10.00
1.3 zabawki
15.00
1.4 książki
10.00
1.5 artykuły szkolne
5.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.00
1.7 słodycze
5.00
1.8 żywność długoterminowa
15.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
brak
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
17
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
7 paczek dla rodzin uczniów SP 38 w Lublinie
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Proszę o podziękowanie:

dla Szefa sztabu Teresy Hamryszczak

dla Szkolnego Koła Wolontariatu

dla wolontariuszy:

Doroty Nurzyńskiej

Anny Gozdalskiej-Kozak

Anny Słobody

Ewy Rycerz

Elżbiety Owczarek

Doroty Dąbrowskiej

Elżbiety Garbackiej

Moniki Kozak

Anny Głowackiej