Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 264

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Romanowicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
Miejscowość
Wisznice
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-580
adres (ulica)
Warszawska 44
obszar administracyjny
Wisznice
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
83-3782010
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://lowisznice.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.07
1.7 słodycze
6.11
1.8 żywność długoterminowa
366.49
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
17
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla uczniów i pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach za udział w Akcji PDPZ 2019.