Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 294

Szef Sztabu

Imię
Magdalena
Nazwisko
Jarocka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana
Miejscowość
Bychawka
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-100
adres (ulica)
Bychawka Druga Kolonia 75
obszar administracyjny
gmina Bychawa
teren prowadzenia zbiórek
Bychawka szkoła podstawowa, Bychawka kościół
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5660401
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://spbychawka.edupage.org

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.98
1.8 żywność długoterminowa
26.35
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
------------------------------------------------
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
12
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Ośrodek Pomocy Społecznej Bychawa
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
zbiórka darów podczas zabawy szkolnej oraz w dniach 13-19.12. 2019r.
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania