podsumowania 2018 (dynamicznie)

Odzież=31872.59 {}

Obuwie=1813.69 {}

Zabawki=6687.15 {}

Książki=2489.02 {}

Artykuły szkolne=860.93 {}

Środki czystości i higieny=3320.28 {}

NIE ŻYWNOŚĆ Razem=47043.66

Słodycze=8623.05 {}

Żywność długoterminowa=52003.56 {}

Ziemiopłody=14320.48 {}

Żywność razem=74947.09

++++++++++++++++++++

Dary inne=1284.6 {4095,58}

++++++++++++++++++++

Łącznie darów wszystkich=

123275.35

Zbiórek towarzyszące imprezom=49

Dni/miejsc zbiórek pozostałych=3238

+++++++++++++++++++++++++++

linki do zbiorki.gov.pl z lat ubiegłych:

{2016}zbiorki-gov-pl

{2015} – zbiorki.gov.pl

{2014} – zbiorki_gov_pl