Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Ewa
Nazwisko Walasek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego Pszczelej Woli
Miejscowość Pszczela Wola
kod pocztowy 23-107
adres (ulica) Pszczela Wola
obszar administracyjny Gmina Strzyżewice
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowegow Pszczelej Woli
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5628076
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://pszczelawola.edu.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Podczas akcji ,,PDPZ" odbyły się dwie zbiórki
w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli.
Pierwsza zbiórka była podczas dyskoteki andrzejkowej. Druga zbiórka odbyła się podczas szkolnej uroczystości pod nazwą ,,Mój Talent". W czasie jej trwania uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne i taneczne. Na zakończenie wystąpili znakomici artyści z Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ,,Jawor".

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.53
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 5.87
1.8 żywność długoterminowa 20.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 2
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 20
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania
  1. Marcin Kępowicz
  2. Izabela Kępa
  3. Nowak Konrad
  4. Iga Gołoś
  5. Kowalska Julita
  6. Liwak Karol
  7. Sobieraj Bartłomiej
  8. Ziętak Arkadiusz
  9. Słotwiński Radosław
  10. Gniewek Wiktoria