Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 91
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół im Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Miejscowość Poizdów
kod pocztowy 21-150
adres (ulica) Poizdów1
obszar administracyjny Poizdów
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Hospicjum im. św. Anny w Lubartowie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8578163
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 5.50
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 20.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 190.00
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 14.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Hospicjum św. Anny w Lubartowie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 35
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania