Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 124
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej
Miejscowość Tarnogród
kod pocztowy 23-420
adres (ulica) 1 Maja 7
obszar administracyjny gmina Tarnogród
teren prowadzenia zbiórek SP Tarnogród
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6897062
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sptarnogrod.edupage.org/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

sptarnogrod.edupage.org

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 20.00
1.7 słodycze 30.00
1.8 żywność długoterminowa 100.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Pedagog szkolny, SP Tarnogród
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 13
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 5
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 13
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 124

Podziękowania

Podziękowania