Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 142

Szef Sztabu

Imię
Krzysztof
Nazwisko
Papiernik

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Centrum Kształcenia Praktycznego
Miejscowość
Chełm
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-100
adres (ulica)
Jagiellońska 29
obszar administracyjny
Chełm
teren prowadzenia zbiórek
Chełm
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5631323
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://ckp-chelm.nazwa.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.70
1.7 słodycze
25.50
1.8 żywność długoterminowa
162.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
MOPR w Chełmie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
MOPR-71
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania