Kolejne etapy zakładania Sztabu Akcji

Zgłoszenia oczekujące na rejestrację                      Sztaby zarejestrowane

 

https://sztaby.pdpz.pl/wp-content/uploads/2022/11/rejestracja_sztabow.mp3
I ETAP – Zapoznanie z Akcją
Zapoznaj się z:

II ETAP – Rejestracja Sztabu Akcji (wypełnia przyszły Szef Sztabu)
Wypełnij:

III ETAP – Wolontariusze Sztabu Akcji
Wypełnijcie:

IV ETAP – Zbiórki darów
Po zakończeniu każdego etapu zbiórki wypełnijcie:

V ETAP – Zakończenie
Natychmiast po zakończeniu zbiórek (jeśli więcej niż jedna) należy Protokoły i Przekazówki obowiązkowo zarchiwizować we własnym zakresie lub przesłać dla zarchiwizowania do Biura Akcji w  Lublinie.

Sprawozdanie z działalności Sztabu przesyłamy w wersji elektronicznej lub papierowej.

ELEKTRONICZNY SZABLON (formularz) SPRAWOZDANIA
znajduje się pod linkiem otrzymanym w emailu z Biura Organizacyjnego Akcji

Ten email wysyłamy wszystkim Szefom Sztabów w dniu zakończenia zbiórek – po 23 grudnia

Jeżeli ktoś go nie otrzymał, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Akcji

Warto też uzupełnić pozostałe informacje dotyczące pracy Sztabu na własnej podstronie w domenie sztaby.pdpz.pl zgodnie z otrzymanym dostępem do edycji.

Oczekując na rejestrację, Wasze Zgłoszenie pozostanie na stronie Zgłoszenia oczekujące

Po zarejestrowaniu, Wasz Sztab wyświetlony zostanie na stronie Lista sztabów

Lista Oddziałów Biura Akcji

VI ETAP – zgłaszanie zbiórek publicznych do MSWiA

Aby zarejestrowany Sztab Akcji mógł przeprowadzić zbiórkę publiczną, zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych oraz towarzyszącym Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych, zobowiązany jest dodatkowo do wypełnienia i wysłania do MSWiA dokumentów:

 • Aktu założycielskiego Społecznego Komitetu Organizacyjnego (uprawnionego do zbiórki publicznej)
 • Zgłoszenia zbiórki publicznej
 • W przypadku naszych Komitetów (PDPZ) należy  dołączyć kserokopię Zgłoszenia Sztabu (z wpisanym numerem Sztabu – jaki otrzymał przy rejestracji)

Po wyświetleniu danego SKO na stronie zbiórki.gov.pl możemy rozpocząć zbieranie w miejscach publicznych

Nasze “ściągawki” dla powoływanych Społecznych Komitetów Organizacyjnych Akcji PDPZ:

 1. Portal zbiórek publicznych MSWiA
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych
 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO)
 7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej