Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 21

Szef Sztabu

Imię
Kinga
Nazwisko
Teterycz-Iwanicka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół nr 12 w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-810
adres (ulica)
ul. Sławinkowska 50
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Zespół Szkół nr 12 w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4664610
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://zs12lublin.eu/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
300.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
45.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
60.00
1.8 żywność długoterminowa
10.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
16
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -

XXVI Edycja Ogólnopolskiej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy choćby w najmniejszy sposób przyczynili się do wywołania uśmiechu na twarzach potrzebujących – współorganizatorowi meczu słodkich serc, czynnym wolontariuszom, uczniom, nauczycielom oraz wspaniałym rodzicom.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę uczniów z klasy 3 AG za wyjątkowe zaangażowanie w zbiórkę darów oraz za zliczanie i segregację darów rzeczowych.